Gemeente Alphen

Gemeenteloket
De gemeente Alphen aan den Rijn krijgt een loket in het dorpshuis. De wijkagent, de gebiedsadviseur en andere functionarissen houden er (wanneer de coronamaatregelen dat weer toelaten) te zijner tijd spreekuren met vrije inloop van inwoners, of via gesprekken op afspraak.

Gebiedsadviseur: Patrick Dongelmans, p.dongelmans@gemeentealpenaandenrijn.nl