We geven het buurthuis terug aan de wijk

Interview met wethouder Kees van Velzen uit Groene Hart Koerier van 1 april 2020

Voor elke wijk en ieder dorp een ‘huiskamer van de wijk’, waar iedereen kan binnenlopen voor koffie, maatschappelijke activiteiten en hulp. Een plek die niet voor, maar van de buurt is. De Alphense wethouder Kees van Velzen denkt dat met het plan dat er nu ligt, de buurt- en dorpshuizen stuk voor stuk kunnen floreren.

Deze week besluit het college van B&W over het beleidsvoorstel voor een nieuw dorps- en buurthuizenbeleid. Wethouder Kees van Velzen vertelt over het waarom en het belang van een andere aanpak voor alle buurt- en dorpshuizen in de gemeente Alphen.

Laagdrempelig en kostendekkend
Elk gebied krijgt, als het aan het college van B&W ligt, een uitnodigend buurt- of dorpshuis dat maatschappelijke activiteiten ondersteuning biedt, passend bij de specifieke behoeften van de inwoners in die buurt. Inwoners denken in een programmaraad mee over de invulling van het programma. De locaties zijn bovendien ook geschikt voor kostendekkende activiteiten, die extra inkomsten kunnen opleveren. De sociaal-maatschappelijke huurtarieven zullen daarbij in elk buurt- en dorpshuis gelijk zijn voor hetzelfde soort activiteiten. Naar verwachting wordt voor de zomer duidelijk of de gemeenteraad akkoord gaat.

Waarom besloot u dat het anders moest?

“Na de gemeentelijke herindeling in 2014 hadden we nog steeds te maken met oud beleid van drie voormalige gemeenten. Dat zorgde voor ongelijkheid in met name de financiering. Als gevolg van het oude beleid hebben de buurt- en dorpshuizen bovendien moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Ook voldoen lang niet alle buurthuizen aan de eisen die wij stellen wat betreft duurzaamheid, professionaliteit en het zijn van huiskamer van de wijk.  

Waarom is het wegnemen van die ongelijkheid belangrijk?

“We willen een gelijk speelveld voor iedereen. We investeren daarom ook eenmalig een klein miljoen om een aantal van die dorps- en buurthuizen aan te passen, zodat ze ook echt kunnen fungeren als huiskamer van de wijk. Denk bijvoorbeeld aan een goede keuken, betere sanitaire voorzieningen en met name aan een gezellige inrichting. Zo creëren we in iedere buurt en elke wijk een plek waar mensen terecht kunnen en saamhorigheid ervaren. Deze aanpassingen maken de dorps- en buurthuizen ook geschikt als locatie voor kostendekkende activiteiten. Hiermee kunnen ze extra inkomsten voor het beheer en de exploitatie genereren. Wel hebben de maatschappelijke activiteiten altijd voorrang.”

Toch blijven niet alle buurthuizen open…

“Ons doel was dat elke buurt en ieder dorp een eigen ontmoetingsplek heeft. We hebben afgelopen jaren dan ook gesproken met inwoners en gebruikers, om de behoefte en vraag te peilen. Niet alle oude locaties passen bij het nieuwe concept. Daarom hebbenwe besloten die niet langer te financieren. De Wielewaal en Westerhove sluiten vanaf 1 januari volgend jaar. Ook Wijkcentrum Ridderveld gaat na maart 2021 dicht. Het Anker, in Hazerswoude-Rijndijk sluit al in juli van dit jaar. De huidige gebruikers zijn al zoveel mogelijk ondergebracht in de tijdelijke voorziening Rhynenburch.”

Wat verandert er met de buurthuizen van de toekomst?

“Het wordt de huiskamer van de wijk, dé plek waar sociaal-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden die aansluiten bij de behoefte in de dorpen en wijken. Een warme, gezellige ruimte waar altijd iemand is, je je krantje kan lezen, waar je komt voor de biljartclub of de logopedist. Die voorbeelden bestaan al, zoals De Tas in Benthuizen. Er zijn er ook buurthuizen die dat nog helemaal moeten organiseren. Dat kan ook niet met één druk op de knop geregeld zijn op 1 januari. We gaan daarin als gemeente de buurthuizen actief begeleiden.”

Gaan de huurtarieven omhoog?

“We willen voor alle buurthuizen dezelfde tarieven gaan hanteren voor sociaal-maatschappelijke activiteiten. Nu zijn die nog niet gelijk. In de praktijk zal het verschil voor de een merkbaarder zijn dan voor de ander. Sociaal-maatschappelijke activiteiten worden in veel gevallen grotendeels gesubsidieerd. We gaan werken met een maatschappelijk tarief waar je, afhankelijk van het soort activiteit, tot maximaal 100% korting op het huurtarief kan krijgen. We willen de activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd en zelfstandig kunnen functioneren op deze manier optimaal faciliteren.”

Niet iedereen is blij met de nieuwe situatie

“Natuurlijk vergt het voor sommige organisaties en mensen aanpassing. Als je naar één beleid gaat, kan dat niet zonder verandering. Ik snap dat de buurthuizen die moeten sluiten of die we niet meer financieel ondersteunen, verdrietig of boos zijn. Samen met de huidige gebruikers proberen we voor hen goede, andere locaties te vinden.”

De bedoeling is dat het buurthuis ook aansluit op de behoefte in de wijk. Hoe gaat u dat organiseren? 

“Elk dorps- of buurthuis krijgt op termijn een programmaraad die meedenkt over activiteiten. De programmaraad kan zo een eigen stempel drukken op het aanbod en hoe het buurthuis gebruikt wordt. Die ruimte willen we bewust geven. Hoe kleiner de rol is die wij daar als gemeente in spelen, hoe beter het is. We geven het buurthuis daarmee eigenlijk terug aan de wijk.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *